Rus Dili ve Edebiyatı Doktora ProgramıGenel Bilgi

Açıldığı Yıl2007-2008DüzeyDoktora
ISCED Kodu22-Beşeri BilimlerÖğretim Türü
Eğitim DiliTürkçeKontenjan Ort2
Yabancı DilYok
Mesleki EğitimLisans ya da Yüksek Lisans derecesini, Rus Dili ve Edebiyatı programından farklı alanda almış olan öğrencilere 1 yıl süreyle Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır
Kabul Koşulları1. Yüksek Lisans mezunu olmak 2. Ales sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak 3. ÜDS/KPDS veya YÖK tarafından eşdeğerkiği kabul edilmişYabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak 4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakata girmek Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel KoşullarYok
İş BirliğiEşdeğer diploma programlarıyla işbirliği yapmak mümkündür.
İş Birliği OlanBulunmamaktadır
Program Başkanı

Vizyon

Öğrencilerimizi, alanımız gereği, çeşitli meslek ve iş alanları için (eğitim, kültür, turizm, çevirmenlik, mütercimlik, dış ilişkiler vb.) en iyi şekilde hazırlamak ve bu konuda ülkemizin en önde gelen bölümü olmak.

Misyon

Rus dili edebiyatı ve kültürü alanında donanımlı, birikimli, karşılaştırmalı edebiyat kültürü bilincine sahip, aydınlık düşünceli öğrenciler yetiştirmek.

Kabul Koşulları

1. Yüksek Lisans mezunu olmak 2. Ales sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak 3. ÜDS/KPDS veya YÖK tarafından eşdeğerkiği kabul edilmişYabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak 4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakata girmek Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.

Amaç ve Hedefler

Amaç: Öğrencilerin bilimsel araştırma yoluyla bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Hedef: Öğrencilerin Rus Dili ve Edebiyatı öğreniminde ileri düzeyde kuramsal ve yöntemsel alanları kavramalarını sağlamak. Öğretim, araştırma alanlarında çalışmaları ve kendi alanlarında daha ileri gidebilmelerini sağlamaktır.

Mezuniyet Koşulları

1. Minimum 24 kredi ve seminer dersini tamamlamak / 240 AKTS tamamlamak2. Minimum 75/100; 2,5/4 ortalama elde etmek3. Tez savunmasında başarılı olmak

Ünvan

Filolog

İstihdam

Eğitim, kültür, turizm, çevirmenlik, mütercimlik, dış ilişkiler alanlarında istihdam olanakları vardır.

Bilgi

Bilgi: 1-Alanında güncel ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuram ve uygulama bilgilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme yetisine sahip olmak 2-Alanıyla ilgili temel kavram ve kuramları özümseme, edebi eserleri anlama ve bunları yorumlayacak düzeyde bilgiye sahip olmak.

Beceri

Beceri: 1-Alanıyla ilgili yazılmış yayımları takip etme alışkanlığı edinerek analitik ve eleştirel düşünme yetisine sahip olmak 2-Alanıyla ilgili amaç ve hedeflerini belirlemiş olarak uygun çalışma biçim ve alışkanlıklarını geliştirme yetisine sahip olmak 3-Dilin ve edebiyatın kültürler arası etkileşimdeki yeri ve öneminin bilinciyle farklı kültürleri tanıma becerisine sahip olmak 4-Alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, sorunları saptayabilme ve gerekçelendirilebilir çözümler önerebilme yetisine sahip olmak Tutum: 1-Alanıyla ilgili karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için takım çalışmasına açık olma ve takım çalışması sırasında işbirliği, dayanışma ve yardımlaşmanın önemini kavramış olmak 2-Alanıyla ilgili her türlü olasılığı göz önünde bulundurarak uygun iletişimi sağlayacak bireysel girişimlerde bulunabilmek 3-Yabancı dil öğrenme etkinliğinde amaç ve hedeflerini belirlemiş olmak 4-Alanında sahip olduğu bilgi ve deneyimlerini alanla ilgili yetkin kişilerle paylaşabilme, karşıt görüşlerini savunabilmek 5-Sosyal veri analizi yapabilmek ve veri türüne bağlı uygun analiz yöntem ve tekniklerini seçip yürütebilmek 6-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak

Yetkinlik

Program yeterliliklerinde; bilgi düzeyine ilişkin maddeler söz konusu programın müfredatı göz önünde bulundurularak özel olarak belirlenmiş, beceriler ile tutum ve davranışlara ilişkin maddeler ise Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi'nde yer alan maddelere paralel bir şekilde belirlenmiştir.