Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Hakkında

20. yüzyılın son çeyreğinden başlayarak ulaşım ve iletişimde kaydedilen önemli gelişmelerin dünyayı küçülttüğü, insanları birbirine yaklaştırdığı günümüz dünyasında farklı kültürler arasında işbirliği kaçınılmaz olmuştur.

500 yılı aşkın bir geçmişe dayanan Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin son yıllarda büyük ivme kazanması Rus dilini ülkemizde önemli bir konuma getirmiş, birçok alanda Rusça bilenlere gereksinimi artırmıştır.

Zengin Rus edebiyatı, tarihi ve kültürüne yönelik ilgi yükseköğretim kurumlarımızda faaliyet gösteren Rusça programlarının art arda açılmasına neden oluşmuştur.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 1992 yılında Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü içinde kurulmuştur.

Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nın kurulma aşamasında görev alanlar: Moskova Bilimler Akademisinden Tofik D. Melikov (1992-1993),  Emine İnanır (1990), Gönül Uzelli (1992), Moskova “A.S. Puşkin” Enstitüsü Doçenti Aleksandır İ. Kudryaşov (1993-1995), Canan Ersoy (1993), Dr. Nuri Eyupoğlu (1993-2000), Valeri Petroçenko (1994), Raisa Petroçenko (1994), Türkan Olcay (1994), Ataol Behramoğlu (1995-2009).

2000-2001 yılında Rus Dili ve Edebiyatında Yüksek Lisans ve Doktora programları açılmıştır. Lisans programına her yıl ortalama 45 öğrenci alınmaktadır.

Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında 5 yıllık lisans eğitim süresine yoğun bir hazırlık eğitimi dahildir. Verilen eğitimin klasik ve temel bilgiler içermesinin yanı sıra, Bologna sürecine uygun olması öğrencilerin beklentilerini karşılamaktadır. Bunun yanı sıra Anabilim Dalı öğrencilerimize toplam 12 kredi olmak üzere seçmeli olarak Leh Dili ve Edebiyatı ile Makedon Dili ve Edebiyatı dersleri verilmektedir.

Lisans eğitimi sürecinde yetkin bir Rusça dil bilgisinin edinilmesinin yanı sıra edebiyat, kültür ve tarih alanında donanıma, birikime sahip, aydınlık düşünceli öğrencilerin yetiştirilmesi İstanbul Üniversitesi’nin tercih edilme nedenlerindendir.

2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nden ayrılarak kurulan Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümünde yer alan Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında 3 Profesör, 1 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi,  4 öğretim görevlisi ve 5 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Yetiştirdiğimiz öğrenciler başta üniversiteler olmak üzere (Okan Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi), devlet kurumlarında ve ülkemizin önde gelen özel şirketlerinde istihdam edilmektedirler.

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl1993-1994DüzeyLisans
ISCED Kodu22-Beşeri BilimlerÖğretim TürüÖrgün Öğretim
Eğitim DiliTürkçeKontenjan Ort40
Yabancı DilBir yıl süreli zorunlu Rusça Hazırlık Programı uygulanır. Bu süreöğretim süresi yıllarına (4) dahil değildir. Rusçayeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar.
Mesleki EğitimYok
Kabul KoşullarıYGS (Puan Türü), YGS EK Kontenjan, Yatay Geçiş ve Dikey Geçişle gelen öğrenciler ile kabul koşullarını tamamlamış yabancı uyruklu öğrenciler programa kabul edilir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel KoşullarYok
İş BirliğiÇeşitli programlarda okuyan öğrenciler Rus Dili ve Edebiyatı programına çift anadal olarak kabul edilmektedir.
İş Birliği OlanÇift anadal işbirliği: Batı Dilleri ve Edebiyatları ile Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümleriyle gerçekleşmiş işbirlikleri bulunmaktadır.
Program BaşkanıProf. Dr. EMİNE İNANIR

Vizyon

Öğrencilerimizi alanımız gereği çeşitli meslek ve iş alanları için (eğitim, kültür, turizm, çevirmenlik, mütercimlik, dışilişkiler vb.) en iyi şekilde hazırlamak ve bu konuda ülkemizin en önde gelen bölümü olmak

Misyon

Rus Dili ve Edebiyatı kültürü alanında donanımlı, birikimli, karşılaştırmalı edebiyat kültürü bilincine sahip, aydınlık düşünceli öğrenciler yetiştirmek

Kabul Koşulları

YGS (Puan Türü), YGS EK Kontenjan, Yatay Geçiş ve Dikey Geçişle gelen öğrenciler ile kabul koşullarını tamamlamış yabancı uyruklu öğrenciler programa kabul edilir.
Mezuniyet Koşulları

 Programdan mezun olabilmek için öğrencinin 240 AKTS tamamlaması ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) değerinin en az 2.00 olması gerekmektedir.

Ünvan

Rus Dili ve Edebiyatı Lisans Mezunu

İstihdam

Eğitim, kültür, turizm, çevirmenlik, mütercimlik, dış ilişkiler alanlarında istihdam edilirler.

Amaç ve Hedefler

Amaç: Rus Dili ve Edebiyatı alanında öğrencilerin ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı olarak uzmanlaşmalarını sağlamak ve öğrencileri çeşitli meslek ve iş alanları için (eğitim, kültür, mütercimlik, dış ilişkiler vb.) en iyi şekilde hazırlamaktır. Hedef: Rus Dili ve Edebiyatı öğreniminde temel kuramsal ve yöntemsel alanları tanıtmak. Öğrencilerin mesleki gelişimlerinde Rus Dili ve Edebiyatı öğrenimi konusunda güncel alanlara odaklanmak. Öğrencilerin öğretim, araştırma alanlarında çalışmaları ve kendi alanlarında daha ileri gidebilmelerini sağlamaktır.

Bilgi

Bilgi: 1-Alanında güncel ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuram ve uygulama bilgilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme yetisine sahip olmak 2-Alanında güncel ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuram ve uygulama bilgilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme yetisine sahip olmak

Beceri

Beceri: 1-Alanıyla ilgili yazılmış yayımları takip etme alışkanlığı edinerek analitik ve eleştirel düşünme yetisine sahip olmak 2-Alanıyla ilgili amaç ve hedeflerini belirlemiş olarak uygun çalışma biçim ve alışkanlıklarını geliştirme yetisine sahip olmak 3-Dilin ve edebiyatın kültürler arası etkileşimdeki yeri ve öneminin bilinciyle farklı kültürleri tanıma becerisine sahip olmak 4-Alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, sorunları saptayabilme ve gerekçelendirilebilir çözümler önerebilme yetisine sahip olmak

Yetkinlik

Tutum: 1-Alanıyla ilgili karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için takım çalışmasına açık olma ve takım çalışması sırasında işbirliği, dayanışma ve yardımlaşmanın önemini kavramış olmak 2-Alanıyla ilgili her türlü olasılığı göz önünde bulundurarak uygun iletişimi sağlayacak bireysel girişimlerde bulunabilmek 3-Yabancı dil öğrenme etkinliğinde amaç ve hedeflerini belirlemiş olmak 4-Alanında sahip olduğu bilgi ve deneyimlerini alanla ilgili yetkin kişilerle paylaşabilme, karşıt görüşlerini savunabilmek 5-Sosyal veri analizi yapabilmek ve veri türüne bağlı uygun analiz yöntem ve tekniklerini seçip yürütebilmek 6-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak