Bölüm

Tarihçe

20. yüzyılın son çeyreğinden başlayarak ulaşım ve iletişimde kaydedilen önemli gelişmelerin dünyayı küçülttüğü, insanları birbirine yaklaştırdığı günümüz dünyasında farklı kültürler arasında işbirliği kaçınılmaz olmuştur.  Söz konusu işbirliğinin önemli unsurlarından biri , Slav dillerinin konuşulduğu geniş bir coğrafyadır.

Yazılı tarih kaynaklarına göre bin yıldan uzun, köklü bir geçmişe sahip olan Slav toplulukları Doğu Avrupa ve Rusya coğrafyasını kapsayan geniş bir alana yayılmaktadır. Slav topluluklarının konuştuğu Rusça, Ukraynaca, Lehçe, Makedonca gibi dillerin her biri dil ailesi bakımından benzerlikleri barındırsa da kendine has özelliklere sahip olmakta ve temsil ettikleri kültürler bakımından da toplumsal ve kültürel bir zenginliği ifade etmektedir. Doğuda Rusça, Ukraynaca ve Belarusça, batıda Lehçe, Çekçe ve Slovakça, güneyde ise Bulgarca, Hırvatça, Boşnakça, Slovence, Makedonca ve Sırpça gibi farklı kollara ayrılan Slav dilleri ve özellikle edebiyatları, geçmişten günümüze pek çok dilbilimcinin, edebiyat bilimcinin ve araştırmacının dikkatini çekmiş, bu alanda akademik çalışmaların yapılmasını, derin araştırmalar ve yorumların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Slav Dilleri ve Edebiyatları alanında çalışmaların XX. yüzyıl sonunda hız kazandığı ülkelerden birisi de Türkiye'dir. Türkiye de 1990'lı yıllardan itibaren üniversitelerde kurulan bölümlerle bu alandaki çalışmalara katkıda bulunmuştur.

Slav Dilleri ve Edebiyatları 1992 yılında Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü içinde Anabilim Dalı olarak kurulmuştur. Bünyesinde yer alan Rus Dili ve Edebiyatı ile Leh Dili ve Edebiyatı Bilim Dalları öğrenci alımına başlarken Makedon dili, edebiyatı ve kültürü dersleri seçmeli ders olarak müfredata dahil edilmiştir.

2009 yılında Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun kararıyla (2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca) Slav Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı bölüme dönüşmüş, bünyesindeki bilim dalları da anabilim dalları statüsü kazanmıştır.

Lisans eğitimi sürecinde yetkin bir Rusça, Lehçe ve Ukraynaca dil bilgisinin edinilmesinin yanı sıra edebiyat, kültür ve tarih alanında donanımlı, birikimli, aydın düşünceli öğrencilerin yetiştirilmesi ve mezun verilmesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminde dil alanında Bölümümüzü ilk tercih edilenler arasında yer almasını sağlamıştır.

2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü bünyesinde Ukrayna Dili ve Edebiyatı lisans programı açılmıştır. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında ise Temel Bulgarca I-II ile Bulgar Dili I-II dersleri seçmeli ders olarak müfredata dahil edilmiştir. 

2023-2024 Eğitim Öğretim yılında Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü bünyesinde Güney Slav Dilleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı açılmıştır. Öğr.Gör. Nataša Veinović tarafından Hırvatça I-II dersleri seçmeli ders olarak müfredata dahil edilmiştir.

Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümünce geniş katılımlı, yerli ve yabancı basında yankı uyandıran akademik etkinlikler düzenlenmiş, ulusal ve uluslararası yayınlar gerçekleşmiştir.

2021-2022 öğretim yılından itibaren Slav Dilleri ve Edebiyatları bölümünde 4 profesör, 2 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, 2 araştırma görevlisi doktor, 13 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Vizyon

Öğrencilerimizi alanımız gereği çeşitli meslek ve iş alanları için (eğitim, kültür, turizm, çevirmenlik, mütercimlik, dış ilişkiler vb.) en iyi şekilde hazırlamak ve bu konuda ülkemizin en önde gelen bölümü olmak.

Misyon

Slav dilleri, edebiyatları ve kültürü alanında donanımlı, birikimli, karşılaştırmalı edebiyat kültürü bilincine sahip, aydınlık düşünceli öğrenciler yetiştirmek.