Bölüm

Tarihçe

20. yüzyılın son çeyreğinden başlayarak ulaşım ve iletişimde kaydedilen önemli gelişmelerin dünyayı küçülttüğü, insanları birbirine yaklaştırdığı günümüz dünyasında farklı kültürler arasında işbirliği kaçınılmaz olmuştur.

Slav Dilleri ve Edebiyatları 1992 yılında Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü içinde Anabilim Dalı olarak kurulmuştur. Bünyesinde yer alan Rus Dili ve Edebiyatı ile Leh Dili ve Edebiyatı Bilim Dalları öğrenci alımına başlarken Makedon dili, edebiyatı ve kültürü dersleri seçmeli ders olarak müfredata dahil edilmiştir.

2009 yılında Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun kararıyla (2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca) Slav Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı bölüme dönüşmüş, bünyesindeki bilim dalları da anabilim dalları statüsü kazanmıştır.

Lisans eğitimi sürecinde yetkin bir Rusça, Lehçe ve Ukraynaca dil bilgisinin edinilmesinin yanı sıra edebiyat, kültür ve tarih alanında donanımlı, birikimli, aydın düşünceli öğrencilerin yetiştirilmesi ve mezun verilmesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminde dil alanında Bölümümüzü ilk tercih edilenler arasında yer almasını sağlamıştır.

2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü bünyesinde Ukrayna Dili ve Edebiyatı lisans programı açılmıştır.

Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümünce geniş katılımlı, yerli ve yabancı basında yankı uyandıran  akademik etkinlikler düzenlenmiş, bunun yanı sıra ulusal ve uluslararası yayınlar gerçekleşmiştir.

2018-2019 öğretim yılından itibaren Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümünde 3 profesör, 2 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, 11 öğretim görevlisi ve 6 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Vizyon

Öğrencilerimizi alanımız gereği çeşitli meslek ve iş alanları için (eğitim, kültür, turizm, çevirmenlik, mütercimlik, dış ilişkiler vb.) en iyi şekilde hazırlamak ve bu konuda ülkemizin en önde gelen bölümü olmak.

Misyon

Slav dilleri, edebiyatları ve kültürü alanında donanımlı, birikimli, karşılaştırmalı edebiyat kültürü bilincine sahip, aydınlık düşünceli öğrenciler yetiştirmek.